Down to Earth ICT 

ICT in VTH land: nuchter, realistisch, pragmatisch

PROJECTEN

Lees hier welke rol DTE ICT heeft vervuld bij haar klanten.

GEMEENTE AMSTELVEEN

Conversie VTH gegevens naar SquitXO.

LEES MEER

OMGEVINGSDIENST HAAGLANDEN

Conversie VTH en Corsa naar RUD Utrecht

LEES MEER

SAMENWERKENDE WATERSCHAPPEN

Centraal beheerteam PowerBrowser. Opzetten nieuwe basisinrichting PowerBrowser.

LEES MEER

RUD UTRECHT

Opzetten tijdelijke ICT voorziening. Transitie naar definitieve ICT voorziening.

LEES MEER

OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT

Implementeren workflowsysteem SquitXO i.c.m. Decos. Gegevensconversie.

LEES MEER

 GEMEENTE HAARLEM

Realisatie compleet ingericht WABO zaaksysteem SquitXO voor gemeente Haarlem. 

LEES MEER

GEMEENTE HOUTEN

Conversie GISVG en Documenten naar RUD Utrecht.

LEES MEER

PROVINCIE UTRECHT

SquitXO implementatie bij provincie Utrecht.

LEES MEER

PROVINCIE FRIESLAND

PowerForms implementatie voor WABO en voor NB-wet.

LEES MEER

GEMEENTE NIEUWEGEIN

Conversie SquitXO en Documenten naar RUD Utrecht.

LEES MEER

OMGEVINGSDIENST NOORD VELUWE

Realisatie geautomatiseerde gegevensuitwisseling van VTH-gegevens tussen omgevingsdienst en aangesloten gemeenten.

LEES MEER

PROVINCIE LIMBURG

Ontdubbelen en opschonen van vervuilde gegevens in bodempakket Globis.

LEES MEER

GEMEENTE LOPIK

Conversie VTH en Corsa naar RUD Utrecht.

LEES MEER