Down to Earth ICT 

ICT in VTH land: nuchter, realistisch, pragmatisch

DIENSTEN
PROJECTEN
PARTNERS

Down to Earth ICT: uw partner in VTH ICT migraties

VTH, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. In dit werkveld is DTE ICT meer dan 10 jaar actief
De invoering van de omgevingswet per 1 januari 2022 is voor gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en provincies aanleiding om hun VTH ICT voorziening te vervangen of te vernieuwen.
Uw gegevens uit uw oude (huidige) VTH voorziening migreren naar uw Omgevingswet-proof oplossing : DTE ICT neemt u het werk en de zorg uit hangen.