Down to Earth ICT 

ICT in VTH land: nuchter, realistisch, pragmatisch

NIEUWS

November 2017
De gemeente Amstelveen vraagt DTE ICT om haar te helpen VTH gegevens uit andere systemen om te zetten naar SquitXO
April 2017
De samenwerkende Waterschappen (SaWa) werken met Rijkswaterstaat met de VTH toepassing PowerBrowser. DTE ICT is gevraagd om voor de rest van 2017 tijdelijk het centrale beheerteam te versterken.
Daarnaast is DTE ICT betrokken bij de nieuwe basisinrichting die SaWA definieert voor PowerBrowse.
Februari 2017
De gemeente Haarlem besteedt het beheer van SquitXO uit aan DTE ICT (NJA). Dankzij de samenwerking met NJA is DTE ICT in staat om te voldoen aan de flexibele behoefte van de gemeente Haarlem.
DTE ICT wordt ook betrokken bij de (ICT)analyses en realisatie van de ambtelijke fusie met Zandvoort. De opgedane ervaring bij de BUCH gemeenten komt hierbij uitstekend van pas.
Januari 2017
DTE ICT blijft als ICT adviseur actief binnen de RUD Utrecht. DTE ICT houdt zich bij de RUD Utrecht bezig met complexere vraagstukken v.w.b. de applicatie SquitXO die bij de RUD Utrecht draait.
Daarnaast realiseert DTE ICT in samenwerking met Ecobit een interface tussen SquitXO en AFAS. Dit stelt de RUD in staat om de zaken uit SquitXO in AFAS te lezen, zodat de tijdregistratie op zaakniveau kan plaatsvinden.
Dit helpt de RUD Utrecht om haar doelstelling om per 2018 o.b.v. outputfinanciering te werken, waar te maken.
November 2016
DTE ICT gaat de SIF Group ondersteunen bij het maken van Excel rapportages voor een project voor een grote oliemaatschappij.
Oktober 2016
Met NJA de BUCH gemeenten (Bergen, Uitgeest, Casticum en Heiloo) gaan ambtelijk geholpen met het inrichten van SquitXO tbv ambtelijke fusie.
September 2016
DTE ICT gaat samenwerken met NJA (Not Just Anybody).
NJA is een samenwerkingsverband van zes VTH-specialisten. Samen zijn wij in staat kleine tot middelgrote projecten uit te voeren. Samen hebben wij een brede expertise in het VTH domein.
Brieven bouwen , gegevensconversie, functioneel beheer, opleiden, projectmanagement. Alles is aanwezig.
Januari 2016
De Omgevingsdienst Groningen en de RUD Drenthe hebben gekozen voor PowerBrowser als VTH systeem voor beide RUDs. DTE ICT heeft de gegevensconversie van de 37 bevoegde gezagen (gemeenten en de beide provincies).
Uitgevoerd in samenwerking met de beide omgevingsdiensten en de leverancier Genetics.
Verder wordt DTE ICT regelmatig gevraagd om kleine opdrachten uit te voeren voor o.a. Omgevingsdienst Haaglanden, Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Omgevingsdienst Noord Veluwe, Omgevingsdienst West Holland en de provincie Utrecht