Down to Earth ICT 

ICT in VTH land: nuchter, realistisch, pragmatisch

OMGEVINGSDIENT NOORD VELUWE

Samen met partner MMBI (Miranda Mol Business Intelligence) uit Pijnacker heeft DTE ICT bij de omgevingsdienst Noord Veluwe de gegevensuitwisseling verzorgd tussen de omgevingsdienst en de aangesloten gemeenten.
De omgevingsdienst werkt met SquitXO, de gemeenten met SquitXO of MPM4all.
MMBI en DTE ICT zijn er samen in geslaagd een uitwisselingsmethode te ontwerpen die onafhankelijk is van de applicatieversies die de diverse organisaties hanteren. Dit levert alle betrokkenen flexibiliteit en autonomie op.
De omgevingsdienst en de gemeenten zijn nu in staat om periodiek gegevens uit te wisselen, waardoor zowel omgevingsdienst als de gemeente beschikken over dezelfde actuele gegevens.