Down to Earth ICT 

ICT in VTH land: nuchter, realistisch, pragmatisch

GEMEENTE HOUTEN

De gemeente Houten heeft een aantal VTH taken overgedragen aan de RUD Utrecht. DTE ICT is de opdracht gegund om de benodigde gegevens uit GISVG over te zetten naar het SquitXO systeem van de RUD.